Informacione tehnologije kao disciplina izučavaju administraciju računarskih mreža, poslovnog softvera, baza podataka, administracije klijentskih i serverskih operativnih sistema i potrebni su svakoj firmi koja ima preko deset zaposlenih.

 

Studijski program Informacione tehnologije na Računarskom fakultetu pruža idealnu kombinaciju praktičnih znanja i veština potrebnih za adekvatno funkcionisanje računarske infrastrukure.