Interfejs mozak-računar

Na ovom predmetu se uči o kompleksnom sistemu u realnom vremenu kao vrstu Interakcije čovek-mašina, gde korisnik može uticati na kompjuter samo korišćenjem svojih misli (a i mašina utiče i na korisnika). Dakle to je jedan zatvoreni krug, jedna dinamička interakcija. Primena ovakvog sistema je višestruka: u medicini, u umetnosti, gejmingu, transportu itd.

Kreatori kursa: Jelena Mladenovic