Microsoft tehnologije za pristup podacima

Predmet "Microsoft tehnologije za pristup podacima" integriše i nadograđuje stečena znanja iz programiranja u C# programskom jeziku i Microsoft SQL Serveru.


Potrebna predznanja su:

  • Generalno znanje iz programiranja
  • C# i Microsoft .NET framework
  • Generalno poznavanje relacionih baza podataka i njihovo modeliranje
  • Microsoft SQL Server programiranje – stored procedure, funkcije i ostali programski elementi

Plan rada:

  • Baza podataka – programski elementi
  • ADO.NET diskonektovani model i .NET klase
  • ADO.NET konektovani model i .NET klase
  • LINQ, LINQ to SQL
  • ADO.NET Entity Framework
  • Kreiranje funkcija u C# i njihovo korišćenje u SQL Serveru

Kreatori kursa: Miloš Milosavljević