Računarska grafika

Kurs je namenjen studentima III godine Računarskog fakulteta u Beogradu.
Na kraju kursa svaki student će razumeti:
  • Osnovnu strukturu grafičkog sistema
  • 2D grafika: algoritmi za renderovanje i klipovanje osnovnih grafičkih primitiva (duž, krug, poligon)
  • 3D grafika: Modelovanje i renderovanje prostornih situacija (polygonal mesh, CSG, ray casting, ray tracing)

Kreatori kursa: Dragan Mašulović