Signali i sistemi

Signali i sistemi

Ovladavanje matametičkim aparatom za modeliranje signala i sistema u vremenskom, frekvencijskom i kompleksnom domenu
Poznavanje standardnih tipova signala i mogućnosti njihove obrade
Poznavanje osnovnih karakteristika sistema i elemenata analize sistema
Razumevanje odnosa frekvencijskih i vremenskih karakteristika signala i problema filtracije signala
Razumevanje poroblema diskretizacije signala
Vladanje softverskim alatom za analizu signala i sistema
Kreatori kursa: Đorđe Babić
Asistent: Ivan Kokic