Uvod u robotiku

•Uvod u robotiku
•Struktura robota
•Pogonski sistemi
•Završni uređaji
•Senzori u robotici
•Vizuelni sistemi
•Neuralne mreže
•Upravljanje robotom
•Primena u industriji
•Fleksibilni proizvodni sistemi